Rätt till ersättning från banken vid kreditköp?

Har du köpt en vara som det är något fel på, men säljaren vägrar att åtgärda felet? Eller har du köpt en resa och bolaget gått i konkurs? När du köpt varan eller tjänsten på kredit kan det finnas möjlighet att få ersättning från banken.

Om du har köpt en vara eller en tjänst på kredit, till exempel med ett kreditkort, har du ett extra skydd jämfört med om du betalat kontant eller med bankkort. Den som har lämnat krediten är ofta en bank men det kan också vara ett annat finansiellt företag. För enkelhets skull skriver vi oftast ändå ”banken”.

Banken och säljföretaget är solidariskt ansvariga

Vid kreditköp har banken ett solidariskt ansvar tillsammans med säljföretaget för fel och brister i det du har köpt. Det innebär att du, om du till exempel får problem med varan eller tjänsten för att det är något som är fel och du inte kommer överens med säljaren, eller om företaget du handlat ifrån inte finns kvar, då kan du i stället vända dig till banken med dina krav. 

Rätt enligt lag

Rättigheten att göra invändningar mot banken framgår av 29§ konsumentkreditlagen. Att du har en så kallad invändningsrätt innebär att du har samma rätt att hålla inne en betalning eller rikta anspråk på återbetalning eller skadestånd mot banken, som du har mot säljaren.

Vad är ett kreditköp?

Det finns krav på hur du ska ha köpt varan för att köpet ska räknas som ett kreditköp.

För att ett köp ska räknas som ett kreditköp krävs att du till exempel 

  • har betalat varan eller tjänsten med ett kreditkort.
  • fått en kredit i en butik när du köpt en vara eller tjänst.
  • köpt något på avbetalning som till exempel en bil eller en båt.
  • har betalat varan eller tjänsten genom med en kreditfaktura.
Köpet och krediten måste vara kopplade för att det ska vara ett kreditköp
Det är inte betalningsmetoden utan krediten som avgör

Vanliga situationer när du kan reklamera kreditköp

Det finns flera vanliga situationer när du kan använda möjligheten att reklamera ett kreditköp.

Några situationer när du kan använda möjligheten att reklamera ett kreditköp hos banken är om:

  • du har köpt en flygresa och betalat med ett kreditkort och flygbolaget gått i konkurs.
  • du har köpt en begagnad bil som det blivit fel på. Du har tagit ett billån via bilsäljaren, klagat till säljaren men säljaren vägrar att göra något åt bilen.
  •  du har köpt kläder på nätet och betalat med ditt kreditkort. Plaggen motsvarar inte beskrivningen, men du får ingen omleverans från säljaren.
Vilken ersättning kan du få?
Begränsningar i rätten till ersättning