Obs! Telefonvägledningen stängd den 26 och 27 maj

Under Kristi Himmelsfärdshelgen är vår telefonvägledning stängd. Du kan i stället mejla oss eller återkomma måndagen den 30 maj.

Värdering av bil

Ett vanligt ärende är att man är missnöjd med värderingen av en skadad bil som ska lösas in. Inlösen av en bil kan bli aktuell både när du ska få ersättning från ditt eget försäkringsbolag (om du har helförsäkring) och när du ska få ersättning från ett annat försäkringsbolag, efter att ha blivit påkörd. Så om ett försäkringsbolag erbjuder ett pris som du tycker är ett lågt? Vad gör du då?

Som en bakgrund ska värderingen motsvara bilens marknadsvärde. Pengarna ska alltså räcka till för att du ska kunna köpa en motsvarande bil på begagnatmarknaden (om du lägger till självrisken). Man brukar prata om ”prisläget i allmänna handeln”, och med det menas både den begagnade privatmarknaden och bilhandlare. Tänk på att det inte spelar någon roll hur mycket du lagt på renoveringar utan frågan är bara hur det påverkat bilens marknadsvärde.

Så här gör du konkret

Gå dessa steg

  1. Begär först att försäkringsbolaget motiverar hur de kommit fram till sin värdering.
  2. Gör en egen utredning genom att leta efter bilar i motsvarande skick på sajter som Blocket, Tradera, Bytbil.com och Wayke.se. Använd också värderingssidor som bilpriser.se och prata med bilhandlare om du vill.
  3. Ta en fortsatt dialog med försäkringsbolaget med stöd av din utredning och försök hitta en lösning.
  4. Kommer ni inte överens, då är alternativet att gå till en värderingsman utsedd av handelskammaren (se besiktning.nu). Bolaget och kunden brukar dela på kostnaden för en sådan värdering, och hos vissa bolag står de för hela kostnaden. Tänk på att det förutom värderingskostnaden finns en risk att värdet sänks jämfört med det som försäkringsbolaget erbjöd.

Att gå till ARN (allmänna reklamationsnämnden) är inte rätt steg. Frågan gäller värdering och slutdestinationen är då i normalfallet en värdering via handelskammaren.

Skillnad på egen och annans försäkring

Din egen försäkring gäller om du har helförsäkring och råkat ut för en singelolycka eller krockat med någon annan. Då gäller försäkringsvillkoren. T.ex. får du betala en självrisk och försäkringsbolaget har rätt att avgöra ersättningsformen, t.ex. inlösen istället för reparation.

Men om du blivit påkörd, och den andra bilen är vållande, då har du istället rätt till ett skadestånd från den försäkringen. Det gäller oavsett om du själv har en trafik, halv- eller helförsäkring. Skillnaden blir att det andra försäkringsbolaget inte kan ”välja ersättningsform” och t.ex. kräva att bilen ska lösas in (det finns ju inga försäkringsvillkor som begränsar). Om du vill att bilen ska repareras är något som du avgör själv. Däremot finns ett tak, att man i skadestånd aldrig betalar mer än vad bilen är värd.