Så kan du klaga på värderingen av din bil

När din bil har blivit allvarligt skadad kan försäkringsbolaget föreslå inlösen, det vill säger erbjuda pengar i stället för reparation. Men om försäkringsbolaget erbjuder ett pris som du tycker är för lågt? Vad gör du då?

Värderingen vid en inlösen ska motsvara bilens marknadsvärde. Pengarna du får ska räcka till att köpa en motsvarande bil på begagnatmarknaden (och du betalar självrisken själv). Man brukar prata om värdet som ”prisläget i allmän handel” och med det menas priser både på begagnade bilar som säljs privatpersoner emellan och vad bilen kostar att köpa begagnad hos bilhandlare. Vid värderingen spelar det egentligen ingen roll hur mycket du lagt på renoveringar utan frågan är bara om de påverkat bilens marknadsvärde. 

Frågan om inlösen kan bli aktuell

  • när du ska få ersättning från ditt eget försäkringsbolag (om du har helförsäkring)
  • när du ska få ersättning från ett annat försäkringsbolag, efter att ha blivit påkörd.

Klaga på värderingen av din bil?

Om du är missnöjd med värderingen och vill klaga på den, bör du göra det i den här ordningen:

  1. Begär först att försäkringsbolaget motiverar hur de kommit fram till sin värdering.
  2. Gör en egen utredning genom att leta efter bilar i motsvarande skick på sajter som Blocket, Tradera, Bytbil.com och Wayke.se. Använd också värderingssidor som bilpriser.se och prata med bilhandlare om du vill.
  3. Prata med försäkringsbolaget igen, med stöd av din utredning och försök hitta en lösning.
  4. Kommer ni inte överens är alternativet att gå till en värderingsman som är utsedd av handelskammaren (se besiktning.nu). Försäkringsbolaget och kunden brukar dela på kostnaden för en sådan värdering, och i vissa bolag står de för hela kostnaden. Tänk på att det förutom värderingskostnaden finns en risk att värdet sänks jämfört med det som försäkringsbolaget erbjöd.
  5. Om ni fortfarande inte är överens efter det kan ett alternativ vara att skicka ditt klagomål till Allmänna reklamationsnämnden - ARN.

Råkat ut för en singelolycka eller krockat med någon annan?

Din egen försäkring gäller om du har helförsäkring och råkat ut för en singelolycka eller krockat med någon annan. Då ska du ersättas enligt försäkringsvillkoren. Till exempel får du betala en självrisk och försäkringsbolaget har rätt att avgöra ersättningsformen, alltså kanske erbjuda inlösen i stället för reparation.

Har du blivit påkörd?

Men om du blivit påkörd, och den andra bilen är vållande, då har du i stället rätt till ett skadestånd från den försäkringen. Det gäller oavsett om du själv har en trafik-, halv- eller helförsäkring. Skillnaden blir att det andra försäkringsbolaget inte kan ”välja ersättningsform” och kräva att bilen ska lösas in. Om du då vill att bilen ska repareras är det något som du avgör själv. Men det finns ett tak, att ett skadestånd inte kan bli högre än vad bilen är värd.

Lyssna även på vårt poddavsnitt om värdering av bil.