Varför kräver försäkringsbolaget en hälsoprövning när jag ansöker om  återbetalningsskydd – det är väl mina pengar?

När du inte har ett återbetalningsskydd i din pensionsförsäkring tillfaller ditt pensionskapital försäkringskollektivet när du dör. Som kompensation för att du valt bort återbetalningsskydd så får du själv större pensionsutbetalningar medan du lever, eftersom du i din tur får ta del av andras arvsvinster. Om du ansöker om ett återbetalningsskydd, kräver försäkringsbolaget oftast en hälsoprövning eftersom det innebär att försäkringskollektivet inte längre kommer att få ta del av hela eller delar av ditt pensionskapital när du dör.

Att ändra avtalet om återbetalningsskydd kan liknas vid att du ansöker om en livförsäkring.