Kan försäkringsbolaget kräva läkarintyg när jag vill flytta min pensionsförsäkring?

Utan återbetalningsskydd i din pensionsförsäkring får du ett större månatligt pensionsbelopp än de som har återbetalningsskydd. Därför kan det bolag du vill flytta från kräva en godkänd hälsoprövning. Om du är äldre och ditt pensionskapital är lite större så kan försäkringsbolaget kräva att hälsoprövningen består av en läkarundersökning.