Kan försäkringsbolaget kräva läkarintyg när jag vill flytta min pensionsförsäkring?

När du inte har fullt återbetalningsskydd i din pensionsförsäkring får du själv ett större månatligt belopp än de som har återbetalningsskydd. Därför kan det bolag du vill flytta till kräva en godkänd hälsoprövning. Om du är äldre och ditt pensionskapital är lite större så kan försäkringsbolaget kräva att hälsoprövningen består av en läkarundersökning.