Jag har återbetalningsskydd - varför krävs det en godkänd hälsoprövning för att jag vill ta ut pengarna på kortare tid?

Om avtalet för din pensionsförsäkring säger ”livsvarig utbetalningstid” och du har valt återbetalningsskydd, så kan det krävas en godkänd hälsoprövning när du vill ändra avtalet, exempelvis ta ut  pengarna på 5 år i stället. Det beror på att även om återbetalningsskyddet som regel maximalt gäller till och med 85 års ålder så räknar försäkringsbolaget med att du kommer att leva längre än så. Om exempelvis deras livslängdsantagande är 88 år så saknar du återbetalningsskydd för 3 år. Och beroende på pensionskapitalets storlek så kan de då kräva en godkänd hälsoprövning om du vill ha ut pengarna på kort tid i stället för livsvarigt.