Avkastningsskatt på pensionsförsäkring – vad är det?

Det är en schablonbeskattning där skatteunderlaget beräknas genom att man multiplicerar ditt försäkringskapital med föregående års genomsnittliga statslåneränta enligt lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, dock lägst 0,5 procent.

För pensionsförsäkringar är avkastningsskatten 15 procent av skatteunderlaget. Den genomsnittliga statslåneräntan för 2022 var 1,46 procent och avkastningsskatten 2023 är då 0,219 procent (= 0,0146 x 0,15).


Exempel: Om ditt försäkringskapital är 200 000 kr så blir skatteunderlaget 2 920 kronor (200 000 x 1,46 %). Avkastningsskatten på pensionsförsäkringen blir 438 kronor (2 920 x 15 %). Skatten betalas även om försäkringskapitalet inte ökar i värde.

Du betalar inte själv in skatten det sköts av försäkringsbolaget men bolaget drar sedan din andel från ditt pensionskapital, vanligtvis i början av året.