Avkastningsskatt på pensionsförsäkring – vad är det?

Det är en schablonbeskattning där skatteunderlaget beräknas genom att man multiplicerar ditt försäkringskapital med föregående års genomsnittliga statslåneränta enligt lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, dock lägst 0,5 procent.


För pensionsförsäkringar är avkastningsskatten 15 procent av skatteunderlaget. Den genomsnittliga statslåneräntan för 2023 var 2,48 procent och avkastningsskatten 2024 är då 0,372 procent (= 0,0248 x 0,15).

Exempel: Om ditt försäkringskapital är 200 000 kr så blir skatteunderlaget 4 960 kronor (200 000 x 2,48 %). Avkastningsskatten på pensionsförsäkringen blir 744 kronor (4 960 x 15 %). Skatten betalas även om försäkringskapitalet inte ökar i värde.
Du betalar inte själv in skatten det sköts av försäkringsbolaget men bolaget drar sedan din andel från ditt pensionskapital, vanligtvis i början av året.