Avkastningsskatt på pensionsförsäkring – vad är det?

Det är en schablonbeskattning där skatteunderlaget beräknas genom att man multiplicerar ditt försäkringskapital med föregående års statslåneränta enligt lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel dock lägst 0,5 procent.

För pensionsförsäkringar är avkastningsskatten 15 procent av skatteunderlaget. Den genomsnittliga statslåneräntan för 2021 var 0,23 procent och avkastningsskatten 2022 är då 0,075 procent (= 0,005 x 0,15).


Exempel: Om ditt försäkringskapital är 200 000 kr och blir skatteunderlaget 1 000 kronor (200 000 x 0,5 %). Avkastningsskatten på pensionsförsäkringen blir 150 kronor (1 000 x 15 %). Skatten betalas även om försäkringskapitalet inte ökar i värde.

Du betalar inte själv in skatten det sköts av försäkringsbolaget men bolaget drar sedan din andel från ditt pensionskapital.