Vad innebär ett fribrev?

Om du inte längre sätter in mer pengar i en privat pensionsförsäkring, får du ett s k fribrev (tillgodohavande). Från den 1 januari 2016 slopades avdragsrätten i privat pensionsförsäkring, varför det stora flertalet nu har sin privata pensionsförsäkring i fribrev. På en traditionell försäkring får du fortsatt återbäring-/avkastningsränta på det sparade beloppet. Utbetalningarna från försäkringen blir förstås lägre än det som avtalades då försäkringen tecknades.
Är det en fondförsäkring fortsätter värdet på försäkringen att stiga och sjunka beroende på hur fonderna utvecklas.