Om jag blir långvarigt sjuk och har premiebefrielse – vad händer då?

Premiebefrielseförsäkring är ett tillägg till din försäkring och innebär att försäkringsbolaget betalar dina premier om du skulle bli långvarigt sjukskriven.