Påverkar försäkringsbolagets antagande om hur länge vi lever hur mycket jag får ut från min pensionsförsäkring?

Livslängdsantagande är försäkringsbolagets bedömning av hur länge personer i en viss åldersgrupp beräknas leva. Det används bland annat för att beräkna storleken på din pension.

Livslängdsantaganden har stor betydelse för hur mycket som betalas ut.
Har ett bolag ett livslängdsantagande att en 65-åring i genomsnitt kommer att leva i 25 år till. Om denne 65-åring har ett pensionskapital på 1 Mkr och vill börja ta ut pensionen med en livslång utbetalning, så kommer bolaget betala ut ca 40 000 kronor per år.

Ett annat bolag, som har ett livslängdsantagande som är 20 år för en 65-åring, skulle betala ut ca 50 000 kronor per år – dvs 25 procent mer.