Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Vad är en kapitalpension?

Sedan den 2 februari 2007 och tills vidare kan man inte teckna eller betala in nya premier till en kapitalpension.

Kapitalpension är en typ av kapitalförsäkring som inte längre kan tecknas men som såldes under en period fram till februari 2007. Kapitalpensionen är en kapitalförsäkring som fungerar som en pensionsförsäkring. Det betyder att pengarna tidigast kan tas ut vid 55 års ålder och utbetalningen måste ske under minst fem år. Även när det gäller vilka som får sättas in som förmånstagare så är det samma regler som för pensionsförsäkring.