Jag har en pensionsförsäkring. Jag vill att barnen ska få pengarna om jag dör innan pensionen hinner utbetalas. Hur ordnar jag det?

Har du en pensionsförsäkring måste du teckna ett efterlevandeskydd - återbetalningsskydd, familjeskydd eller efterlevandeskydd med förvalt dödfallsbelopp - om du inte vill att pengarna ska gå tillbaka till försäkringskollektivet, det vill säga till andra som pensionssparar i samma bolag.

Tänk på att både familjeskydd, efterlevandeskydd med förvalt dödfallsbelopp och återbetalningsskydd innebär en kostnad och att din egen pension blir något lägre än den annars skulle ha blivit.

För familjeskydd och efterlevandeskydd med förvalt dödsfallsbelopp betalar du en premie och väljer du återbetalningsskydd så går du miste om den arvsvinst som din försäkring annars skulle ha vuxit med under spartiden.

Efterlevandeskydd gäller som regel till och med en viss ålder för att sedan upphöra. Återbetalningsskydd upphör vanligtvis vid 85 års ålder.