På årsbeskedet för min pensionsförsäkring står det redovisat ett belopp som kallas arvsvinst. Vad är det?

Finns det pengar kvar på en pensionsförsäkring när den försäkrade dör och det inte finns något efterlevande- eller återbetalningsskydd, fördelas pengarna till övriga försäkringstagare utan återbetalningsskydd eller annat efterlevandeskydd.

Dessa pengar kommer sedan att redovisas som arvsvinst på årsbeskedet för dem som får ta del av pengarna. Vissa bolag kan tidigare använt andra benämningar som t ex riskintäkt.