Kan man flytta ett IPS-sparande?

Ja, du har rätt att flytta ditt individuella pensionssparande (IPS-konto) till ett annan bolag som erbjuder IPS-konton. Kontakta det bolag som du vill flytta ditt IPS-konto till, så får du information om vilka sparprodukter du kan flytta till det nya kontot och vilka du eventuellt behöver sälja av inför flytten.