Varning för bedrägeri!

Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från våra olika telefonnummer som slutar på 22 58 00, . Det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Vi ringer aldrig upp så. Läs mer här.

Vad innebär förtida uttag?

En försäkringsförmedlare försöker övertala mig att ta ut pensionen i förtid och placera pengarna – vågar jag göra de?

Tänk dig noga för innan du börjar investera de pengar du ska leva på som pensionär! Det förekommer att du som nyligen har fyllt 61 år kontaktas av försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och andra investeringsföretag som tycker att de ska börja ta ut pensionspengar och investera i olika sparprodukter. Det kan gälla den allmänna pensionen alternativt bara premiepensionen, men även tjänstepension eller privat pension som du uppmanas att ta ut.

Tänk på det här innan du bestämmer:
Fördelar:

  •  Egen disponering av kapitalet och möjlighet till högre inkomst under de första åren som pensionär
  • Det placerade kapitalet kan ärvas av efterlevande eller betalas ut till förmånstagare

Nackdelar:

  • Ger för de allra flesta en lägre total pension under åren som pensionär
  •  Placeringen av pensionskapitalet kan innebära dyra avgifter
  • Skatteeffekter:

Högre skatt på pension som tas ut före 66 års ålder
Högre skatt om den totala inkomsten hamnar över brytpunkten för
statlig inkomstskatt.

  • Påverkar och minskar andra ersättningar, till exempel A-kassa

Läs mer hos Pensionsmyndigheten