Banken kräver att jag ska godkänna att min fru pantsätter villan där vi båda bor. Varför?

Om en av två makar tar ett lån på ett hus ska den andra maken godkänna att det görs en inteckning i fastigheten om huset är deras gemensamma bostad. Det är en regel som finns i äktenskapsbalken (7 kap 5 §). Kravet gäller själva inteckningen i fastigheten, men banken brukar begära att den andra maken även godkänner att huset sätts i pant till banken.