Jag har gått i borgen. Kan jag avsäga mig borgensåtagandet?

Nej, en borgensman har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande. Borgensmannen kan dock bli fri från sitt borgensåtagande om låntagaren kan erbjuda en ny borgensman eller någon annan säkerhet som långivaren kan acceptera.