Jag har tagit ett lån på distans (internet). Har jag ångerrätt enligt distansavtalslagen då?

Nej, vid distansavtal om kredit gäller ångerrätten enligt konsumentkreditlagen (se 3 kap 13 § distansavtalslagen).