Efter ett häftigt regnväder har vatten läckt in genom taket och förstört parkettgolvet. Varför ersätter inte försäkringsbolaget skadan?

Alla villaförsäkringar gör undantag för skador som uppkommer till följd av att taket inte håller tätt. I flera utökade försäkringar eller tilläggsförsäkringar ingår dock en ersättning för skador inne i huset, med maxbelopp på mellan 20 000 - 100 000 kr. Själva det otäta taket ersätts emellertid aldrig.