En hantverkare orsakade en skada i min villa och firman har nu försatts i konkurs. Vilka möjligheter har jag att få ersättning för skadan?

Det finns regler i Försäkringsavtalslagen som ger ett skydd i denna situation. Det som krävs är att det företag som du har anlitat hade en gällande ansvarsförsäkring hos ett försäkringsbolag. Då kan du vända dig direkt mot försäkringsbolaget och kräva ersättning för skadan.

Om du inte känner till hos vilket försäkringsbolag ansvarsförsäkringen finns får du försöka ta reda på detta. Ett sätt är att fråga konkursförvaltaren. Det är bra att känna till att försäkringsbolagen enligt lag är skyldiga att lämna upplysningar till dig om försäkringen när du begär det.