Täcker villaförsäkringen hussvamp?

Både ja och nej.
Om hussvampen uppkommer efter exempelvis att vatten läckt från ett rör i huset då gäller den vanliga villaförsäkringen och skadan kan ersättas.
Om däremot hussvampen fått fäste i huset och detta enbart beror på att huset exempelvis varit alltför välisolerat eller att dräneringen varit bristfällig, måste villaförsäkringen även innehålla ett särskilt moment för hussvamp för att man ska få ersättning. 

I de flesta basförsäkringar och i alla utökade försäkringar ingår numera ett sådant moment för hussvamp. Man kan då få ersättning för sanering och nödvändiga ingrepp som rivning, reparation och återställande av skadade byggnadsdelar. Ofta tillämpas maxbelopp och krav på särskild besiktning och/eller 6 månaders karens.