Täcker villaförsäkringen hussvamp?

Både ja och nej.
Om hussvampen uppkommer efter att exempelvis vatten läckt från ett rör i huset - då gäller den vanliga villaförsäkringen och skadan kan ersättas.
Om däremot hussvampen fått fäste i huset och det enbart beror på att huset exempelvis varit alltför välisolerat eller att dräneringen varit bristfällig, måste din villaförsäkring innehålla ett särskilt villkor för hussvamp för att du ska få ersättning. 

I de flesta basförsäkringar och i alla "stora" försäkringar ingår numera ett sådant villkor för hussvamp. Du kan då få ersättning för sanering och nödvändiga ingrepp som rivning, reparation och återställande av skadade byggnadsdelar. Ofta tillämpas maxbelopp och krav på särskild besiktning och/eller 6 månaders karens.