Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Täcker villaförsäkringen hussvamp?

Både ja och nej.
Om hussvampen uppkommer efter exempelvis att vatten läckt från ett rör i huset då gäller den vanliga villaförsäkringen och skadan kan ersättas.
Om däremot hussvampen fått fäste i huset och detta enbart beror på att huset exempelvis varit alltför välisolerat eller att dräneringen varit bristfällig, måste villaförsäkringen även innehålla ett särskilt moment för hussvamp för att man ska få ersättning. 

I de flesta basförsäkringar och i alla utökade försäkringar ingår numera ett sådant moment för hussvamp. Man kan då få ersättning för sanering och nödvändiga ingrepp som rivning, reparation och återställande av skadade byggnadsdelar. Ofta tillämpas maxbelopp och krav på särskild besiktning och/eller 6 månaders karens.