Rättskyddet gäller endast för tvister. Vad menas egentligen med begreppet tvist?

En tvist anses ha uppstått när någon har framställt ett krav som helt eller delvis avvisats. Detta gäller även om den du har riktat ditt krav mot inte hör av sig, trots påstötningar.