Om jag slutar betala för min försäkring, sägs den upp automatiskt då?

En personförsäkring, som t ex en olycksfallsförsäkring, har ingen bindningstid. Det innebär att du kan säga upp den när som helst. Sakförsäkringar har däremot nästan alltid en bindningstid på ett år. Hemförsäkring är ett exempel på en sakförsäkring.

Att sluta betala för sin försäkring räcker inte för att komma ur ett avtal. Vid utebliven betalning kan försäkringsbolaget efter en tid välja att säga upp din försäkring men det är inget de måste göra. I stället kan försäkringsbolaget välja att ha kvar dig som kund och kräva betalt för hela den återstående avtalsperioden. Med andra ord är det försäkringsbolaget som avgör om avtalet ska avslutas eller inte om du slutar att betala.

Om försäkringsbehovet upphör kan du dock säga upp din försäkring under avtalstiden. Exempel på sådan situation kan vara att du har rätt att säga upp bilförsäkringen om du säljer din bil.