Vad händer med autogirot om jag byter försäkringsbolag?

Du måste kontakta antingen försäkringsbolaget som var betalningsmottagaren och meddela att autogiromedgivandet ska avslutas eller så kan du kontakta din bank för att avsluta autogiromedgivandet.