Vad innebär ersättning för "olägenheter i övrigt"?

Ersättning för olägenheter i övrigt betalas till den som drabbas av en bestående skada. Beloppet ska kompensera för anspänning i arbete och på fritiden samt för förlust av fritidssysselsättning.

Det innebär bland annat att den som trots anspänning fortsätter att arbeta och utföra sina sysslor får kompensation för det. Om den skadade förhöll sig passiv skulle inkomstförlust uppstå.

I försäkringsbranschen används, för skador som inträffade före 1 januari 2002, en ersättningsmodell som benämns ABC-modellen. Enligt denna bestäms återkommande kostnader under A, anspänning i yrkesarbete under B samt anspänning under fritiden under C och dessutom så kallade kostnadsrisker som på sikt kan utlösa hjälpbehov.

För nyare skador används en mer schabloniserad modell där ersättningen under C räknas in som ett schablonbelopp under lyte och men-ersättningen.

Ersättningen bestäms som ett årligt belopp men beräknas med hänsyn till statistiskt återstående livslängd till ett engångsbelopp.