Jag är från Italien och ska besöka i Sverige i två månader. Om jag blir sjuk räcker det med EU-kortet för att få vård?

Det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) ger EU-medborgare rätt till medicinskt nödvändig, offentlig vård under en tillfällig vistelse i Sverige. Du kan också komplettera med en så kallad besöksförsäkring som även ger ersättning för till exempel hemtransport med ambulansflyg.