Vart vänder jag mig om jag skadas utomlands?

Kontakta alltid ditt försäkringsbolag om du blir sjuk eller skadad utomlands. Många svenska försäkringsbolag har samarbete med en larmcentral, dit du också kan vända dig om du blir sjuk eller råkar ut för en skada. I ditt försäkringsbevis framgår vilken larmcentral som just ditt försäkringsbolag är anknutet till. Där hittar du även kontaktuppgifter till larmcentralen.