Täcker reseförsäkringen kostnader för hemtransport av en avliden person?

I hemförsäkringens reseskydd ingår i regel ersättning för en del av kostnaderna för hemtransport till Sverige om den försäkrade avlider på grund av akut sjukdom eller olycksfall.