There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Täcker reseförsäkringen kostnader för hemtransport av en avliden person? | Konsumenternas

Täcker reseförsäkringen kostnader för hemtransport av en avliden person?

I hemförsäkringens reseskydd ingår i regel ersättning för en del av kostnaderna för hemtransport till Sverige om den försäkrade avlider på grund av akut sjukdom eller olycksfall.