Kan mina medresenärer få ersättning även om bara jag skadats?

Ja, om dina medresenärer omfattas av samma hemförsäkring som du kan de få ersättning från reseskyddet i hemförsäkringen, för t ex outnyttjad reskostnad, även om det är du som skadats.

Ersättning betalas om sjukdomen eller olycksfallet krävt intensivvård, ständig tillsyn eller om medförsäkrad beordrats att avbryta resan och du måste ledsaga den skadade till Sverige. Vissa försäkringar kan även ersätta medförsäkrade om sjukdomen eller olycksfallet medfört att de väsentligen inte kunnat utnyttja resan som planerat.

Har du i stället en separat reseförsäkring krävs att du och dina medresenärer har samma reseförsäkring för att medresenärerna ska ha möjlighet att få ersättning.