Jag var sjuk under semestern. Behövs läkarintyg för att få ersättning?

Läkarintyg är oftast helt avgörande för att du ska kunna få ersättning. Begär därför läkarintyg på alla ordinationer som läkaren förskriver. Om läkaren säger att du bör vila i sängläge på hotellrummet under visst antal dagar, är det viktigt att detta också framgår av läkarintyget. Står det bara vila, kan det lika väl avse vila i största allmänhet, på stranden eller dylikt, och sådant berättigar ofta inte till ersättning för förlorade resdagar.

Om du saknar intyg kan det i efterhand vara svårt att styrka att du faktiskt har varit sjuk. I bland kan det dock gå genom att:

  • be försäkringsbolaget tala med larmcentralen som skött din skada
  • själv ta kontakt med läkaren eller sjukhuset i utlandet.
    De kanske minns dig och i efterhand kan förtydliga vilka ordinationer de gav.
  • efter hemkomsten ta kontakt med en läkare som kanske kan intyga vilka ordinationer som brukar ges vid den sjukdom som du drabbats av.