Jag har hört att svenskar har rätt till sjukvård i Australien?

Australien och Sverige har ömsesidiga avtal som garanterar att svenska medborgare på resa i Australien får gratis akutsjukvård på samma villkor som australiska medborgare.

Detta avtal kallas för ett Reciprocal Health Care Agreement (RHCA). Du behöver inte ha med dig något europeiskt patientkort för att få vård, utan det räcker med att du visar upp ditt pass på sjukhuset, förklarar att du är från Sverige och vill be om vård "under the reciprocal health agreement between Sweden and Australia".

Avtalet gäller även om du är student eller backpacker och inte bara turist, men tänk på att ambulanstransport inte ingår i avtalet. Det innebär att om du har otur kan bli skyldig att betala för en dyr ambulansutryckning, så komplettera med en ordentlig reseförsäkring som täcker sådana saker innan du åker från Sverige. Notera också att du inte har rätt till vård på privata sjukhus, utan bara statliga så kallade public hospitals.