There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Jag blev sjuk under resan. Vad täcker min försäkring? | Konsumenternas

Jag blev sjuk under resan. Vad täcker min försäkring?

Reseskyddet i hemförsäkringen täcker nödvändiga och skäliga vårdkostnader om man drabbats av akut sjukdom eller olycksfall under resa. Du kan även få hjälp med hemtransport med ambulansflyg.

Reseskyddet omfattar inte pågående sjukdomar eller om du har en sjukdom med ett pågående vårdbehov. Det krävs att du har varit symptomfri en viss tid före avresan. För mer information kontakta ditt försäkringsbolag eller den larmcentral som ditt försäkringsbolag samarbetar med.

Befinner du dig inom EU/EES har du rätt till samma sjukvård som medborgarna i landet, genom ditt EU-kort från Försäkringskassan. EU-kortet ersätter däremot inte kostnader för hemresor med till exempel ambulansflyg. Då behöver du ha en hemförsäkring eller en separat reseförsäkring.