Hur ska jag vara försäkrad när jag åker skidor?

Vid vanlig utförsåkning gäller en olycksfallsförsäkring. Men offpiståkning i liftgator eller i lavinfarliga områden anses som riskfyllda aktiviteter och ersätt ofta inte i olycksfallsförsäkringarna. Även hemförsäkringarnas reseskydd har ofta liknande undantag. Därför behöver man teckna en separat försäkring för riskfyllda aktiviteter när man till exempel ska åka off pist eller ägna sog åt äventyrligare sporter.

Barnförsäkringarna ger däremot i allmänhet ett bra skydd för skador i samband med idrott. Men det finns barnförsäkringar som inte ersätter idrottsskador när barnet får ersättning eller sponsring för sin idrott, eller går på idrottsgymnasium eller idrottshögskola.

Speciella idrottsförsäkringar kan ge ett extra skydd men har ofta låga ersättningsbelopp.