Dykolycka - behövs reseförsäkring?

Hemförsäkringens reseskydd täcker nödvändig och skälig sjukvård och hemtransport med ambulansflyg. Är du på resa inom EU och blir sjuk eller skadad har du rätt till akutvård på samma villkor som landets egna invånare. Den rätten har du inte när du t ex åker till Turkiet eller USA, därför är det extra viktigt att ha en reseförsäkring när du ska resa utanför EU-området. En dykolycka i Turkiet kan kosta uppemot 100 000 kr och i USA kan den kosta mellan 175 000 och 200 000 kr.

Även när du reser inom EU kan det vara bra att ha en reseförsäkring om du t ex skulle behöva transporteras hem med ambulansflyg, om du blir bestulen på ditt bagage, misshandlad eller om du skadar någon annan person och därigenom blir skadeståndsskyldig.

Ska du ägna dig åt äventyrligare aktiviteter som te x djuphavsdykning, behöver du teckna en separat reseförsäkring