Jag har en hemförsäkring med 45 dagars reseskydd, men ska vara borta längre. Hur ordnar jag reseskyddet?

Oftast kan du mot en kostnad förlänga reseskyddet i hemförsäkringen. Du kan även vända dig till reseförsäkringsbolagen och köpa försäkring från den dagen du står utan reseskydd. Tänk på att köpa en reseförsäkring som täcker hela restiden innan du ger dig av. Det kan vara svårt att förlänga reseskyddet när du befinner sig på resande fot och har reseskyddet upphört att gälla är det i stort sett omöjligt.