Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Vilket skydd har jag i reseförsäkringen?

En reseförsäkring bör åtminstone innehålla ersättning för händelser som annars kan bli oerhört kostsamma för dig, som ersättning för

 • vårdkostnader vid akut sjukdom och olycka
 • hemtransport till Sverige vid svår skada
 • överfall vid misshandel
 • rättskydd vid domstolstvist
 • ansvarsskydd om du blir skadeståndsskyldig.

Det är också bra om reseförsäkringen innehåller ersättning för:

 • bagageskador
 • bagageförsening
 • färdmedelsförsening
 • personförsening

Du kan även har möjlighet att få ersättning för andra händelser i en reseförsäkring, till exempel ersättning för:

 • outnyttjade semesterdagar vid sjukhusvistelse
 • ny resa om du bara kunnat nyttja mindre än halva resan av medicinska orsaker
 • självrisker för skador som täcks av andra försäkringar
 • psykologhjälp vid krissituationer
 • hyra av viss utrustning på resan, t ex golfklubbor om dina egna blivit stulna