Vad är en kortreseförsäkring?

Det är en reseförsäkring som ofta ingår när du betalar din resa med kort (till exempel Visa, Mastercard och Eurocard). Försäkringen är ingen komplett reseförsäkring utan ska ses som ett komplement till hemförsäkringens reseskydd. I en kortförsäkring ingår ofta:

  • avbeställningsskydd
  • ersättning för bagageförsening
  • ersättning om allmänt färdmedel försenas, t ex flyg
  • invaliditetsersättning vid mycket svåra olycksfallsskador
  • dödsfallsersättning om man dör till följd av olycksfall
  • självriskersättningar

Tänk på att kortförsäkringar bara är komplement till hemförsäkringens reseskydd eftersom de bland annat saknar ersättning för vårdkostnader och hemtransport vid sjukdom och olycksfall. Kort som American Express och Diners Club har dock mer heltäckande produkter. Här kan du ofta klara dig helt på kortets försäkring. Men läs först villkoren.