Om Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till ett visst land eller destination, finns det någon reseförsäkring man ändå kan teckna?

En reseförsäkring gäller inte när UD avråder från ”alla” resor till områden där det råder en säkerhetsrisk. Däremot om UD avråder från ”icke nödvändiga resor” då kan du som måste företa en resa kontakta försäkringsbolaget Gouda Reseförsäkring. Försäkringen som Gouda Reseförsäkring erbjuder gäller generellt, men undantar evakuering och skada som är till följd av relaterade oroligheter i landet och som är orsaken till UD:s avrådan, som exempelvis krig, politiska oroligheter, våld eller risk för allvarlig smittspridning.