Om Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till ett visst land eller destination, finns det någon reseförsäkring man ändå kan teckna?

Det finns ingen reseförsäkring du kan teckna när UD avråder från alla resor till landet. Om de däremot avråder på grund av så kallade ”icke nödvändiga resor” kan du teckna försäkringsbolaget Goudas Reseförsäkring, Den kommer dock inte att täcka evakuering. Inte heller om du skadas pga något som kan relateras till oroligheter, som en strejk.