Kan jag nekas ersättning från min reseförsäkring på grund av force majeure?

Du kan inte nekas ersättning med hänvisning till force majeure men försäkringsbolaget behöver inte stå för den förlust som kan uppstå om det blir en fördröjning av exempelvis skadereglering eller utbetalning i ditt ärende.