Obs! Telefonvägledningen stängd den 26 och 27 maj

Under Kristi Himmelsfärdshelgen är vår telefonvägledning stängd. Du kan i stället mejla oss eller återkomma måndagen den 30 maj.

Flygplanet blev försenat och jag fick extra kostnader. Rätt till ersättning från flygbolaget?

Flygbolaget ska i normalfallet ersätta passageraren för de merkostnader som denne drabbas av på grund av förseningen. Högsta ersättningsbelopp är ca 43 000 kr per passagerare.
Flygbolaget är dock fritt från ansvar om de vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan krävas eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder.
Du kan också ha rätt till ersättning för försening från reseskyddet i din hemförsäkring, en separat reseförsäkring eller från en försäkring som kan ingå i ditt betal- eller kreditkort om du betalat resan med kortet.