Vilka bagageskador ersätts från reseförsäkringen?

Hemförsäkringarnas reseskydd ersätter bagageskador som beror på stöld, brand, vattenskador pga. läckage från rör eller våtutrymme, storm- och översvämningsskador.

För ett mer heltäckande skydd, t ex om du snubblar och tappar din kamera i marken, krävs att du kompletterar hemförsäkringen med en s k allriskförsäkring. Separata reseförsäkringar kan innehålla ett allriskskydd redan från början.

Stöldbegärlig egendom som försvinner då den lämnats in för transport ersätts aldrig. Packa därför inte ner cd-spelare, kameror, datorer eller mobiltelefoner i bagage som ska checkas in.