Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Vilka bagageskador ersätts från reseförsäkringen?

Hemförsäkringarnas reseskydd ersätter bagageskador som beror på stöld, brand, vattenskador pga. läckage från rör eller våtutrymme, storm- och översvämningsskador.

För ett mer heltäckande skydd, t ex om du snubblar och tappar din kamera i marken, krävs att du kompletterar hemförsäkringen med en s k allriskförsäkring. Separata reseförsäkringar kan innehålla ett allriskskydd redan från början.

Stöldbegärlig egendom som försvinner då den lämnats in för transport ersätts aldrig. Packa därför inte ner cd-spelare, kameror, datorer eller mobiltelefoner i bagage som ska checkas in.