Vad är en avbeställningsförsäkring?

En avbeställningsförsäkring kan betala tillbaka din resekostnad om det händer något allvarligt innan du påbörjar resan. Merparten av försäkringarna ersätter vid:

  • Skada på person.
    om du själv, närstående, ditt resesällskap eller den du ska resa till drabbas av allvarlig sjukdom, olycksfall eller dödsfall.
  • Skada på din egendom – om t ex ditt hus brinner ner.

I vissa avbeställningsskydd ersätts resan oavsett orsak under förutsättning att du inte kunnat förutse eller förhindra händelsen.