Ska jag inte få ersättning från produktförsäkringen när jag tappat min ring, även om jag inte vet precis hur?

För att du få ersättning måste du kunna ”styrka försäkringsfall”, dvs kunna berätta när, var och hur händelsen inträffade. Alla försäkringsbolag har samma regler på den punkten.