Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Min pappa hade en gammal livförsäkring, men nu har försäkringsbrevet försvunnit?

Ett försäkringsbrev är i vissa fall ett värdepapper (presentationspapper) som kan pantförskrivas och överlåtas. Så är fallet för vissa individuellt tecknade kapitalförsäkringar, däremot inte när det gäller pensionsförsäkring eller grupplivförsäkring.

Har ett presentationspapper försvunnit kan det dödas (lagen om dödande av förkommen handling – lag 2011:900). Vänd dig till försäkringsbolaget som då efterlyser försäkringsbrevet i Post och Inrikes Tidningar. Om ingen hör av sig med anspråk inom 6 månader dödas den förkomna handlingen och bolaget kan då betala ut försäkringsbeloppet. När det gäller mindre försäkringsbelopp betalar bolagen som regel beloppet utan något särskilt dödningsförfarande.