Kan jag använda min privata sjukförsäkring (inkomstförsäkring för sjukdom) om jag till exempel blir sjuk av coronaviruset?

En sjukförsäkring kan ersätta ditt inkomstbortfall om du blir sjuk. Försäkringen kallas också för inkomstförsäkring vid sjukdom. För att få ersättning från din sjukförsäkring krävs det ofta att du är sjukskriven minst tre månader.