Kan bolaget neka mig att teckna en personförsäkring?

Ja, bolagen gör en riskbedömning och kan, om de anser att du utgör en större risk, avslå din ansökan. Om du nekas försäkring ska bolaget motivera sitt beslut.

I samband med ansökan får du fylla i en hälsodeklaration. Det är en blankett med frågor om din längd, vikt, eventuella sjukdomar, sjukskrivningar, läkarbesök m m. Uppgifterna ligger till grund för försäkringsbolagets riskbedömning.

Det är mycket viktigt att alla uppgifter som lämnas i hälsodeklarationen är riktiga. Om du lämnat oriktiga uppgifter kan försäkringen vara ogiltig.