Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Kan bolaget neka mig att teckna en personförsäkring?

Ja, bolagen gör en riskbedömning och kan, om de anser att du utgör en större risk, avslå din ansökan. Om du nekas försäkring ska bolaget motivera sitt beslut.

I samband med ansökan får du fylla i en hälsodeklaration. Det är en blankett med frågor om din längd, vikt, eventuella sjukdomar, sjukskrivningar, läkarbesök m m. Uppgifterna ligger till grund för försäkringsbolagets riskbedömning.

Det är mycket viktigt att alla uppgifter som lämnas i hälsodeklarationen är riktiga. Om du lämnat oriktiga uppgifter kan försäkringen vara ogiltig.