Jag ska hoppa fallskärm, detta är en riskfylld aktivitet, hur försäkrar jag mig?

Börja med att ta reda på om de försäkringar som du har (t ex olycksfallsförsäkring och hemförsäkringens reseskydd) ger ett skydd om du skulle skada dig vid fallskärmshoppning.

Via facket eller din arbetsgivare kanske du har en gruppförsäkring. Gruppförsäkringar har ofta inte undantag för riskfyllda aktiviteter, men se till att försäkringen gäller dygnet runt och på fritiden.

Om försäkringsvillkoret inte täcker den sport som du ägnar dig åt får du teckna en separat tilläggsförsäkring som gäller för extrema sporter. Är du medlem i en organisation/förening till exempel Fallskärmsförbundet kan du ansluta dig till deras medlemsförsäkring. Är det på resa du ska hoppa fallskärm bör du teckna en reseförsäkring för extremsport.