Jag har fått ersättning från två olika försäkringsbolag för mitt ärr men det ena ersätter mig med ett mycket högre belopp. Hur kan de göra så olika bedömningar?

Ersättningen beror bland annat på vilket försäkringsbelopp du har och kan skilja sig åt mellan försäkringarna. Ersättningen beror också på vilken ärrtabell försäkringsbolaget tillämpar. I vissa fall gör försäkringsbolagen olika bedömningar av hur framträdande ärret är.