Jag har en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Vad kan jag få för ersättning från den om jag blir sjuk av till exempel coronaviruset?

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan skilja sig åt mellan försäkringsbolagen men innehåller ofta delar som till exempel invaliditetsersättning, diagnosersättning, ärrersättning och ersättning vid sjukhusvistelse. Om du skulle insjukna av viruset på så sätt att du blir inlagd på sjukhus så har du i många fall rätt till ersättning med ett schablonbelopp per dag för de dagar du är inlagd. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se vilken ersättning du kan få.

Bra att känna till är också att försäkringen ofta innehåller ett dödsfallsbelopp som kan betalas ut om man avlider.